logo

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN HCG

Courses

2

Courses Enrolled

0

icon
image
KHAI VẤN LÃNH ĐẠO

Khai vấn là gì?

Khai vấn là hoạt động mà tất cả những nhà lãnh đạo đều phải làm để giúp đội ngũ nhân sự tối ưu hóa năng lực bằng cách ĐẶT CÂU HỎI.

Tại sao tôi cần tham gia khóa học này? 

- Nếu anh chị là Giám đốc điều hành, chủ tịch HĐQT, nhà quản lý hoặc các nhà sáng lập doanh nghiệp và tổ chức, công việc của bạn được hoàn thành thông qua rất nhiều người thì bạn cần biết và thành thạo công cụ KHAI VẤN.

 

- Khai vấn là quá trình tương tác đầy mạnh mẽ, khuyến khích và tạo điều kiện cho một người bộc lộ năng lực cao hơn, đồng thời thúc đẩy họ liên tục phát triển.

 

- Nếu bạn đang tìm hiểu nghệ thuật khai vấn cho cả tổ chức để thay đổi phương pháp quản lý từ

“tôi nói – bạn làm" sang “tôi hỏi – bạn chủ động lựa chọn” nhằm phát huy tối đa sự chủ động và hiệu suất nhân viên thì chương trình: LÃNH ĐẠO KHAI VẤN chính là dành cho bạn.


25 July 2024 11:00 AM Asia/Singapore
  8 days
  All Level
  Hybrid
image
DISC NGHỆ THUẬT GIAO TIẾP (Tặng Bài Test DISC bản quyền của Mỹ)

Buổi 1: Hiểu về DISC ứng dụng trong giao tiếp? 

- Lịch sử và nền tảng: Sơ lược về lịch sử DISC và ứng dụng của nó trong công việc và cuộc sống.

- Phân tích phong cách hành vi: Giải thích từng phong cách hành vi DISC và ý nghĩa của chúng trong bối cảnh công việc và cuộc sống.

- Nhận diện phong cách hành vi của người khác: Cách nhận diện phong cách hành vi của đồng nghiệp, khách hàng, và người thân.

- Kỹ năng lắng nghe và phản hồi: Học cách lắng nghe chủ động và phản hồi phù hợp với từng phong cách hành vi.

- Giao tiếp không lời: Hiểu và sử dụng ngôn ngữ cơ thể để giao tiếp hiệu quả hơn.

Buổi 2: Ứng Dụng DISC Trong Công Việc và Cuộc Sống

- Xây dựng đội nhóm hiệu quả: Sử dụng DISC để xây dựng và duy trì đội nhóm làm việc hiệu quả.

- Quản lý và lãnh đạo: Áp dụng DISC trong việc quản lý và lãnh đạo để tạo động lực và nâng cao hiệu suất làm việc.

- Thực hành và chữa bài test: Thực hành các tình huống công việc và cuộc sống thực tế để học viên áp dụng ngay kiến thức đã học. - - Chữa bài test DISC của từng học viên và giải thích chi tiết kết quả.

30 July 2024 09:00 PM Asia/Singapore
  2 days
  All Level
  Online

Showing 1 to 2 of 2 entries